Web Sitemize Hoş Geldiniz
 
Ana Sayfa  Duvar
Haberler
Resimler Videolar
Düğün Nişan Söz Yeni Doğanlar Etkinlikler Vefat Taziye
Serbest Yazılar Yaşam Öyküleri
Örf Adet Gelenek Köy Mutfağı Türkü Şiir Deyiş
imajbet tv
Üyeler
Kartvizitler
Köyü takip edenler
En son ziyaretçiler
nazengül ADAVedat SÖYLEMEZSelman YILMAZmustafa KARADENIZmehmet ERDOĞANMiktat BOZDOĞANDogan TURKERMurat ŞAŞMAZNecip ÇAKMAKHamdi YILMAZZeynel MUTLUÖzgür PARLAKzeynep KOÇSİVAS MEDYA AJANS SMAKayabaşı KÖYÜİbrahim ŞAHINÖmer Faruk YILMAZAykut ParlakMustafa TÜRKERNurettin ŞAHINTuran TÜRKER
Site ziyaretçi sayacı
Kaldığım yere geri dön

 

HAZRETİ NUH'UN GEMİSİ

Mustafa TÜRKER
Dernek Başkanı
Site Yöneticisi

Mustafa TÜRKER

Site Yöneticisi

ağılkaya köyü-hazreti nuh'un gemisi -1 ağılkaya köyü-hazreti nuh'un gemisi -2ağılkaya köyü-hazreti nuh'un gemisi -3 ağılkaya köyü-hazreti nuh'un gemisi -4
 
Nuh aleyhisselâm, Hazreti îdris"den sonra yer yüzündeki insanlara, kendilerini irşad etmek üzere Allahü Teâlâ"nın gönderdiği büyük bir peygamberdir. Hazreti Nuh"a ait haberler Kur"ân-ı Kerîm"in yirmi sekiz yerinde zikredilmiştir ki, bunlardan birisi müstakil bir sûredir. Allahü Teâlâ, bir hakikat olarak Nuh aleyhisselâmı kavmine bir Peygamber olarak gönderdiği vakit o, kavmine


Ey kavmim! Allah"a ibadet edin!. O Allah ki, sizin için O"ndan başka kendisine ibadet edecek, kullukta bulunacak hiç bir ilâh yoktur. Emin olunuz ki, Allah"ı tanımadığınız takdirde üzerinize büyük bir günün azabının gelmesinden korkuyorum, dedi. Allah"ın Resulünün bu dâvetine karşılık, kavmin ileri gelenlerinden bir güruh Ey Nuh, her halde biz, seni çok açık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. Hazreti Nuh da kendilerine Ey kavmim! Bende bir sapıldık yoktur. Ancak ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin haberlerini, emirlerini tebliğ ediyorum. Size öğüt veririm ve sizin bilmediğiniz şeyleri Allah"dan ilham olunduğu gibi bildiriyorum. Ey kavmim! Beni niçin yalanlarsınız? Yoksa içinizden sizi korkunç bir âkibetten korumak, sizin de korunup rahmete erişmeniz için Rabbiniz tarafından bir kimseye vahiy, peygamberlik gelmesine şaşar ve inanmaz mısınız?. Bu sözleri üzerine Nuh aleyhisselâmı yine yalanlamaya devam ettiler ve dediler ki Ey Nuh! Biz seni, ancak bizim gibi bir beşer görüyoruz. Sana uyanları da ilk bakışta en rezillerimiz olan kimselerden ibaret görüyoruz. Sizin bize fazla bir meziyet ve üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Belki biz sizi yalancı sayıyoruz. Nuh aleyhisselâm irşadına devam ederek Ey kavmim! Açıkça söyleyin, eğer ben Rabbim tarafından verilmiş bir delili hâiz isem ve bana, Rabbim kendisinden bir rahmet vermişti, size onu görecek göz vermeyip kör olarak bırakmış ise, biz size onu görmek istemediğiniz halde zorla kabul mü ettireceğiz zannediyorsunuz?. Hem ey kavmim, ben bu irşadıma karşılık sizden bir mal da istemiyorum. Benim ücretim ancak Allahü Teâlâ"ya aiddir. Ve ben, o iman edenleri kovucu da değilim. Elbette onlar Rablerine kavuşacaklar. Fakat sizi de ben, cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum. Hem ey kavmim, ben bunları kovarsam, bana kim yardım edip Allah"tan beni kurtarabilir? Bunu bir defa düşünmez misiniz?. Ben size, ne Allah"ın hazineleri yanımdadır, ne de gaybî bilirim demiyorum. Ben muhakkak meleğim de diyemem. Yine ben, gözlerinizin hor gördüğü o kimseler hakkında Allah onlara hiç bir hayır vermez de diyemem. Zira onların vicdanlarındaki îmanı en iyi bilen Allahü Teâlâ"dır. Böyle halde bulunmuş olsam ben, şüphesiz haddini aşanlardan olurum!, dedi. Buna karşılık Nuh aleyhisselâmın kavmi Ey Nuh! Sen bize karşı hakikaten husûmette bulundun. Bize husûmetini fazlalaştırdın. Eğer sözünde doğru isen, bizi tehdid ededurduğun azabı hemen bize getir, dediler. Hazreti Nuh Onu size, ben değil, dilerse Allahü Teâlâ getirecektir. Siz onu âciz bırakacak değilsiniz. Ben size ne kadar öğüt vermek istedimse de, Allahü Teâlâ sizi helak etmeyi murad etmişse benim nasihatim size hiç fayda vermez, iyi biliniz ki, Allah Rabbinizdir, en sonunda çaresiz ona döneceksiniz!, dedi. Kâfirler Ey Nuh! Yoksa o azabı sen mi uydurdun? diyorlardı. Hazreti Nuh da Eğer ben uydurdumsa günahı bana aittir. Halbuki ben, sizin yüklemek istediğiniz suçtan her halde uzak bulunuyorum, dedi. Bunıın üzerine Nuh aleyhisselâma Hazreti Allah tarafından vahyolundu ki —- Kavminden şimdiye kadar îman edenlerden başka hiç birisi îman etmeyecektir. Binaenaleyh işlemekte oldukları fenalıklardan dolayi sen endişelenme de, bizim nezaretimiz altında ve vahyettîğimiz talimat dairesinde gemi yap!. O zulmedenler hakkında şefaatçi de olma! Çünkü o zalimler muhakkak batırılacaklardır. Bu ilâhî emir üzerine Nuh aleyhisselâm gemiyi yapmaya başlamıştı. O bu işle meşgul olurken kavminden her hangi bir imansızlar güruhu yanından geçtikçe, kendisiyle alay ederler, Hani peygamberim diyordun, işi marangozluğa bozdun diye eğlenirlerdi. Hazreti Nuh da kendilerine Siz benimle eğleniyorsunuz sizin şimdi eğlendiğiniz gibi biz de ilerde sizinle eğleneceğiz!. Kime perişan eden bir azâb gelecek ve daimî bir azâb kimin başına inecektir, ilerde, görürsünüz! diye cevap verirdi. Nihayet Allahu Teâlâ"nın emri geldi ve gemi hareket edip yer yüzünden su kaynayıp fışkırmaya başladığı zaman Allahu Teâlâ Nuh aleyhisselâma Şimdi geminin içine her çift erkek ve dişiden iki tane, bir de aleyhinde hüküm geçmiş bulunan oğlundan başka aileni ve îman edenleri yükle! buyurdu. Bununla beraber Hazreti Nuh"a insanların pek azından başka kısmı îman etmemişti. O zaman Nuh aleyhisselâm gemiye binecek olanlara Haydi mecrasında da, mersâsında da, Allah"ın ismini anarak gemiye bininiz! Rabbim muhakkak Gafûr"dur, Rahîm"dir, dedi., Artık gemi, içindekilerle beraber dağlar gibi dalgalar içinde akıp gidiyordu. O sırada Hazreti Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna da Ey oğulcağızım, gel benimle bin! Kâfirlerle beraber olma! diye seslendi. Oğlu Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım! diye cevap verdi. Hazreti Nuh Bugün Allah"ın emrinden koruyacak bir şey, rahmetinden baş-"ka yoktur! dedi ve derhal âsî oğul dalga aralarına giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Tufan tamam olunca Allahü Teâlâ tarafından (Yere:) Ey arz suyunu yut!, (Göğe de ) Ey semâ suyunu kes! emri verildi. Ve su çekildi, emir de yerine getirildi. Gemi de Cûdî dağı üzerine oturdu. O zalim kavme de uzaklaşın! denildi. Nuh aleyhisselâm Rabbine nida ederek Ey Rabbim! Oğlum tabiî benim âilemdendir. Hiç şüphesiz Senin va"din de haktır. Ve sen hâkimlerin üzerinde isabetle hükmedersin! dedi. Allahü Teâlâ Ey Nuh! Kâfir oğlun senin ehlinden değildir. O, salih olmayan kötü iş sahibidir. Binaenaleyh hakikatine ilmin erişmediği şeyi benden isteme!. Ben seni câhillerden olmaktan men"ederim! buyurdu. Nuh aleyhisselâm Rabbim! Hakikatini bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım!. Allah"ım! Yoksa sen beni mağfiret etmez ve bana merhamet etmezsen, ben dalâlete düşenlerden olurum! diye niyazda bulundu. Bunun üzerine Allahü Teâlâ tarafından Ey Nuh, bizden sana ve mâiyetindekilerden üreyecek bir çok Ümmetlere selâm ve bir çok bereket ile gemiden in!.. Bir çok ümmetleri de ilerde dünyâ malıyla faydalandıracağız da sonra küfürleri sebebiyle onlara tarafımızdan elem verici bir azab dokunacaktır! buyuruldu. Kırk yaşında Allah Elçiliği vazifesini yüklenen Nuh aleyhisselâm, kavmi içerisinde bu mukaddes vazifesini tufan hadisesine kadar tam dokuz yüz elli sene devam ettirdi. (Hûd, Nuh ve A"râf Sûreleri) 2 ay önce
 
kişi Yazarı tebrik etti. SendeYazarı tebrik et.
 
 
Kaldığım yere geri dön
Bu siteyi takip et
 
Merkez'nin diğer köyleri
Yassicabel Hayirbey Yukariyildizli İnceağa Akçahan Karaçayir Apa Kavlak Barcin Kizilöz Bostancik Kuşlu Çerçideresi Ozmuş Dörteylül Sirikli Gazibey Tepeönü Güneli Haciali Yeniapardi Hidirnali Kurtlapa İşhani Akkoç Karali Asarcik Kervansaray Bedirli Koyuncu Çatalkaya Mermer Damlacik Porsuk Eğribucak Söğütçük Gözmen Ulukapi Yanalak Hasbey Yenikervansaray İlkindi Acipinar Karabalcik Akpinar Karayün Ayli Kizilkavraz Beypinari Kulyusuf Çelebiler Onbaşilar Dikmencik Savcun Eskiboğazkesen Tahtakement Gündüzköy Yavu Hayranli Zengi İnceyol Akçainiş Karagömlek Armutlu Kayadibi Başibüyük Kizkapan Budakli Kuzören Çongar Örencik Durdulu Sivritepe Gaziköy Tokuş Güney Hanli Yeniboğazkesen Himmetfaki Yakupoğlan Kabasakal Akkuzulu Karamehmet Aşağiyildizli Kizilalan Beşpinar Köklüce Çaygören Mescitli Dedeli Sakli Emirhan Şabanköy Güllüce Üçtepe Yaramiş Haydarli Yenikizilcakişla İmaret Ağilkaya Karacaören Alahaci Kartalca Bademkaya Kizilova Bingöl Kumyurt Çeltek Ovacik Doğanca Serpincik Eskiköy Tatlicak Günece Yazibaşi Herekli Gümüşdere İsmailbeyçiftliği Akçamescit Karalar Arpayazi Keçili Başsöğüt Kolluca Çalli Menşurlu Damili Pinarca Düzova Sorkuncuk Gözeli Tutmaç Günören Harmancik Yenice Hocabey Acidere Yildiz Kahyali Akören Karapinar Aydoğmuş Kizilcakişla Beştepe Körtuzla Çaypinar Olukman Demiryazi Saridemir Eskiapardi Şahbey Güllük Yağmurluseki
Sivas'nin diğer ilçeleri
Gemerek Suşehri Hafik Yıldızeli Koyulhisar Divriği Gölova Şarkışla İmranlı Zara Akıncılar Doğanşar Merkez Gürün Ulaş Kangal Altınyayla